top of page

iki haftada bir güncellenen bir podcast yayını. 

"tık" ve "tıktıka"lardan oluşur. 

Konuşmalar bazen monolog halinde ilerler, tek başlarına birer "tık"tırlar. 
Tık derin sessizlikler sonrası - konuşma pratiğini yeniden çağırmak ve sonrasında mesafe alıp dinlemek için kurgulanmış her biri en fazla 5 - 10 dakikalık bir konuşma dizisidir. 

Diyaloglar ise tıktıka olarak kurulur. tıktıka Osmanlıca'da iki taşın birbirine değmesi ile oluşan sesin ismidir. İki veya daha fazla sayıda birbiriyle etkileşime girmesi muhtemel kişiler bir araya getirilerek konuşmaya ve eleştiriye davet edilir. ​Ortalama 20 dakikalık bölümlerden oluşur.

Temasları bir kıvılcımla sonuçlanabilir.

Bir parçalanmaya neden olabilir. Yeni ikilikler yaratabilir.

 

Tüm bu olasılıklardan ilhamla başlatılan tıktıka, yapma pratiğinin yanı sıra derinleşme ihtiyacındakiler için bir ifade yeridir. 

tıktıka Zeynep Okyay tarafından kurgulanıp sunulur.

Jingle ve stüdyo ses kayıtları Ali Uygur Erol'a, logo ise Selin Atik'e aittir. 

bottom of page