top of page

iki haftada bir güncellenen radyo yayını. 

"tık" ve "tıktıka"lardan oluşur. 

Konuşmalar bazen monolog halinde ilerler, tek başlarına birer "tık"tırlar. 
1 - 5 dakikalık bir konuşma dizisidir. 

Diyaloglar ise tıktıka olarak kurulur. tıktıka Osmanlıca'da iki taşın birbirine değmesi ile oluşan sesin ismidir. İki veya daha fazla sayıda birbiriyle etkileşime girmesi muhtemel kişiler bir araya getirilerek konuşmaya ve eleştiriye davet edilir. ​Ortalama 20 dakikalık bölümlerden oluşur.

Temasları bir kıvılcımla sonuçlanabilir.

Bir parçalanmaya neden olabilir. Yeni ikilikler yaratabilir.

 

Tüm bu olasılıklardan ilhamla başlatılan tıktıka, yapma pratiğinin yanı sıra derinleşme ihtiyacındakiler için bir ifade yeridir. 

Hazırlayan ve sunan Zeynep Okyay 

Ses prodüksiyonu ve jingle Ali Uygur Erol

Tasarım ve görseller Selin Atik

Yayınlayan  95.0 Açık Radyo

Dinlemek için bölümler sayfasını tıklayabilir, podcast arşivi Açık Radyo websitesinden, Spotify Podcast üzerinden kayıtlara ulaşılabilirsiniz. 

 

EN

a radio broadcast updated every two weeks. 


It's made up of "tık"s and "tıktıka"s. 

The discussions are sometimes monologues, they are "tık"s on their own. It is a series of 1 - 5 minute talks. 

 

Dialogues are set up as tıktıka. tıktıka is the Ottoman name for the sound produced by two stones touching. Two or more people who are likely to interact with each other are brought together and invited to speak and criticize. It consists of 20-minute episodes on average.

 

Their contact can result in a spark.

It can cause a rupture. It can create new dualities.

 

Inspired by all these possibilities, tıktıka is a place of expression for those who need to deepen as well as practice making. 

Prepared and hosted by Zeynep Okyay  
Sound production and jingle by Ali Uygur Erol

Design and visuals by Selin Atik

Published by 95.0 Açık Radyo

You can click on the bölümler page to listen to the podcast archive (only in tr available for now) or the Açık Radyo website, and you can access the recordings on Spotify Podcast.

bottom of page