top of page

iki haftada bir güncellenen radyo yayını. 

"tık" ve "tıktıka"lardan oluşur. 

Konuşmalar bazen monolog halinde ilerler, tek başlarına birer "tık"tırlar. 
1 - 5 dakikalık bir konuşma dizisidir. 

Diyaloglar ise tıktıka olarak kurulur. tıktıka Osmanlıca'da iki taşın birbirine değmesi ile oluşan sesin ismidir. İki veya daha fazla sayıda birbiriyle etkileşime girmesi muhtemel kişiler bir araya getirilerek konuşmaya ve eleştiriye davet edilir. ​Ortalama 20 dakikalık bölümlerden oluşur.

Temasları bir kıvılcımla sonuçlanabilir.

Bir parçalanmaya neden olabilir. Yeni ikilikler yaratabilir.

 

Tüm bu olasılıklardan ilhamla başlatılan tıktıka, yapma pratiğinin yanı sıra derinleşme ihtiyacındakiler için bir ifade yeridir. 

tıktıka Zeynep Okyay tarafından kurgulanıp sunulur.

Jingle ve stüdyo ses kayıtları Ali Uygur Erol'a, logo ve görseller ise Selin Atik'e aittir. 

Kayıtlar iki hafta bir Perşembe günleri saat 19.00'da Açık Radyo Açık Dergi içerisinde yayınlanır, podcast arşivi Açık Radyo websitesinden, tiktika.net'ten ve iTunes / RSS / Spotify Podcast / Google Podcast / Apple Podcast üzerinden ulaşılabilir. 

bottom of page